Szkoła Podstawowa

Kontakt

Strona główna  →  Szkoła Podstawowa „Tęcza” → Kontakt

Szkoła Podstawowa „Tęcza”

59-900 Zgorzelec

Boh. II AWP 16

Agnieszka Olszewska

Dyrektor Naczelna Szkół Tęcza

Dyrektor Szkoły Podstawowej „Tęcza”

75 646 06 20

 agnieszka.olszewska@dpfa-europrymus.pl

Agata Wieżalis

Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej „Tęcza” ds. klas I-III

 +48 75 64 60 620

agata.wiezalis@dpfa-europrymus.pl

Anna Krawiec

Referent ds. administracyjnych (Przedszkole i SP klasy I-III)

+48 75 64 60 620

anna.krawiec@dpfa-europrymus.pl

Elżbieta Szulc

Referent ds. administracyjnych (SP klasy IV-VIII)

+48 75 64 60 622

 elzbieta.szulc@dpfa-europrymus.pl

Szkoła Podstawowa

Kontakt

Strona główna  →  Szkoła Podstawowa „Tęcza” → Kontakt

Szkoła Podstawowa „Tęcza”

59-900 Zgorzelec

Boh. II AWP 16

Agnieszka Olszewska

Dyrektor Naczelna Szkół Tęcza

Dyrektor Szkoły Podstawowej „Tęcza”

 +48 75 64 60 620

 agnieszka.olszewska@dpfa-europrymus.pl

Agata Wieżalis

Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej „Tęcza” ds. klas I-III

 +48 75 64 60 620

agata.wiezalis@dpfa-europrymus.pl

Anna Krawiec

Referent ds. administracyjnych (Przedszkole i SP klasy I-III)

+48 75 64 60 620

anna.krawiec@dpfa-europrymus.pl

Elżbieta Szulc

Referent ds. administracyjnych (SP klasy IV-VIII)

+48 75 64 60 621

 elzbieta.szulc@dpfa-europrymus.pl

Przedszkole

Kontakt

Strona główna  →  Polsko-Niemieckie Przedszkole „Tęcza” → Kontakt

Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”

59-900 Zgorzelec

Boh. II AWP 16

Agnieszka Olszewska

Dyrektor Naczelna Szkół Tęcza

Dyrektor Szkoły Podstawowej „Tęcza”

 +48 75 64 60 620

 agnieszka.olszewska@dpfa-europrymus.pl

Anna Krawiec

Referent ds. administracyjnych (Przedszkole)

+48 75 64 60 620

anna.krawiec@dpfa-europrymus.pl

Kindergarten

Kontakt

Startseite  →  Deutsch-polnischer Kindergarten „Tęcza” → Kontakt

Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”

59-900 Zgorzelec

Boh. II AWP 16

Agnieszka Olszewska

Dyrektor Naczelna Szkół Tęcza

Dyrektor Szkoły Podstawowej „Tęcza”

 +48 75 64 60 620

 agnieszka.olszewska@dpfa-europrymus.pl

Anna Krawiec

Referent ds. administracyjnych (Przedszkole)

+48 75 64 60 620

anna.krawiec@dpfa-europrymus.pl

Europäisches Allgemeinbildendes 

Lyzeum Kontakt

Startseite  →  Europäisches Allgemeinbildendes Lyzeum → Kontakt

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu

59-900 Zgorzelec

Boh. II AWP 16

Tel.: +48 75 64 60 622

Fax: +48 75 64 60 620

liceum@dpfa-europrymus.pl 

Dorota Olczak

Dyrektor Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu

 +48 75 64 60 622

dorota.olczak@dpfa-europrymus.pl

Agnieszka Muzyka

Referent ds. administracyjnych (ELO w Zgorzelcu)

+48 75 64 60 622

 agnieszka.muzyka@dpfa-europrymus.pl

Europejskie Liceum

Kontakt

Strona główna  →  Europejskie Liceum Ogólnokształcące → Kontakt

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu

59-900 Zgorzelec

Boh. II AWP 16

Tel.: +48 75 64 60 622

Fax: +48 75 64 60 620

liceum@dpfa-europrymus.pl 

Dorota Olczak

Dyrektor Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu

 +48 75 64 60 622

dorota.olczak@dpfa-europrymus.pl

Agnieszka Muzyka

Referent ds. administracyjnych (ELO w Zgorzelcu)

+48 75 64 60 622

 agnieszka.muzyka@dpfa-europrymus.pl