Szukaj
Close this search box.
Polsko-Niemieckie Przedszkole ''Tęcza'' Zgorzelec

Polsko-Niemieckie 

Przedszkole ”Tęcza”

Strona główna  →  Polsko-Niemieckie Przedszkole ”Tęcza” → O nas

O nas

Polsko-Niemieckie Przedszkole ”Tęcza” Zgorzelec jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci z Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz oraz ich rodziców. Pragniemy ukształtować dziecko jako człowieka twórczego, kreatywnego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Pracujący tu nauczyciele pragną stale doskonalić swój rozwój zawodowy, podnosić swoje kwalifikacje, aby zapewnić wychowankom z Polski i z Niemiec wszechstronny, harmonijny rozwój.

 

Przedszkole ”Tęcza” w Zgorzelcu ukierunkowane jest na dziecko, jego podmiotowość i prawa. Oferta edukacyjna inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej oraz zachęca do aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej i językowej. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom indywidualizując ich rozwój i uwzględniając spontaniczną aktywność dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i fizycznej. Nauczyciele wychowania przedszkolnego dokładają wszelkich starań, aby prowadzone zajęcia były ciekawe, skupiające uwagę dzieci. Odwołują się do innowacyjnych metod i technik pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Poprzez atrakcyjne zajęcia, rozbudzana jest naturalna ciekawość każdego dziecka, które nie boi się podejmować prób odkrywania tajemnic świata. Wspólnie gotujemy, pieczemy, przeprowadzamy eksperymenty, poznajemy nowe przedmioty, spotykamy się z ciekawymi ludźmi, odwiedzamy interesujące miejsca, poszukujemy, odkrywamy, badamy, uczymy się i radośnie bawimy.

 

Od 2017 roku przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” w Zgorzelcu oraz dzieci z partnerskiego przedszkola Deutsch-Polnisches Kinderhaus „St. Franziskus” w Ostritz uczestniczą w przygotowanych przez nauczycieli polsko-niemieckich warsztatach tematycznych i uczą się poprzez zabawę. Celem spotkań jest zapoznanie dzieci z językiem sąsiada tj. polskim i niemieckim oraz uświadomienie jak wiele nas łączy mimo bariery językowej. Integracja dzieci przebiega w czasie zabaw ruchowych i rozmów swobodnych. Zajęcia są współfinansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Co wyróżnia Przedszkole ''Tęcza'' Zgorzelec ?

 • działania edukacyjno-wychowawcze oparte na innowacjach pedagogicznych podczas opieki od godz. 6.30 -17.30
 • nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne oraz metodyczne
 • opieka specjalistów – logopedy, psychologa, terapeuty
 • codzienna nauka języka angielskiego i niemieckiego
 • nauka gry w szachy
 • dodatkowe zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna i taniec Zumba
 • nowoczesne wyposażenie do nauki i zabaw multimedialnych – magiczny dywan
 • nowy, wydzielony tylko dla przedszkola i ogrodzony, bezpieczny plac zabaw
 • ogród sensoryczny
 • uczestnictwo w polsko-niemieckich projektach edukacyjnych
 • synergia w korzystaniu z pomieszczeń szkolnych – pomieszczenie do terapii sensorycznej, sala lustrzana – taneczna, sale gimnastyczne, kuchnia uczniowska, biblioteka
 • urozmaicone zajęcia dla dzieci, aktywizujące metody, pedagogika zabawy KLANZA
 • przyjazna rodzinna atmosfera
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Wesoły dzień w przedszkolu

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom. Dzień w naszym Przedszkolu zaczynamy od zabaw służących realizacji pomysłów dzieci i integrujących grupę, jak również indywidualnych – według potrzeb i zainteresowań wychowanków. W ciągu dnia dzieci wspólnie jedzą posiłki, wykonują czynności higieniczne, gimnastykują się. Ważnym elementem są zabawy na świeżym powietrzu oraz wycieczki. Codziennie odbywają się zajęcia języka angielskiego i niemieckiego. Przedszkolaki uczestniczą także w zajęciach z elementami robotyki i kodowania, korzystają z biblioteki szkolnej oraz uczą się grać w szachy. W przedszkolu dzieci uczą się przez zabawę!

Przedszkole ''Tęcza'' Zgorzelec

Organizacja roku szkolnego w Przedszkolu

W naszym Przedszkolu zawsze dużo się dzieje. Maluszki uczestniczą w wielu wydarzeniach. Organizowane są dni tematyczne, konkursy, akademie i zabawy taneczne. Kreatywność naszych wychowawców nie pozwala dzieciom się nudzić.

Dzieci w Przedszkole ''Tęcza'' Zgorzelec

Statut Przedszkola ''Tęcza'' Zgorzelec

Tęczowe przedszkole jest placówką niepubliczną. Oferujemy edukację dzieci w trzech/czterech grupach zróżnicowanych wiekowo. Sprawujemy opiekę od 6:30 do 17:30, działamy cały rok, tylko z jedną 4-tygodniową przerwą wakacyjną na przełomie lipca i sierpnia, określoną w Statucie.