Europejskie Liceum

Ogólnokształcące

Strona główna  →  Europejskie Liceum Ogólnokształcące → O nas

O nas

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu – ELO Zgorzelec, to miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli efektywnie przygotowywać się do matury i wzorowo zdać ten ważny egzamin, który jest przepustką na wymarzone studia.

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu wchodzi w skład Zespołu Szkół Tęcza, a to na dolnośląsko-saksońskim rynku edukacyjnym już uznana marka. Przez lata utrzymywany wysoki poziom kształcenia i najwyższy poziom opieki pedagogicznej gwarantowany dzięki znakomicie przygotowanym nauczycielom, dla których praca z młodzieżą to pasja i przyjemność.

Indywidualne podejście do każdego ucznia oraz świetna baza dydaktyczna szkół Tęcza pozwalają ze spokojem patrzeć w przyszłość, absolwenci naszych szkół na każdym poziomie nauczania doskonale radzą sobie z kolejnymi wyzwaniami edukacyjnymi, wyposażeni w niezbędne dla rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego cechy, takie jak otwartość, kreatywność, obowiązkowość, czy odwaga.

Nasi uczniowie są także bardzo dobrze przygotowani językowo, ponieważ szkoła stawia od lat na kształcenie w dwóch językach nowożytnych, a także daje możliwość zdobycia certyfikatów językowych, co jest umiejętnością niezwykle pożądaną w edukacyjnym portfolio każdego młodego człowieka.

Co nas wyróżnia:

 • jasno sprecyzowana wizja i misja Szkoły
 • bardzo dobry poziom nauczania
 • postęp efektów kształcenia
 • przyjazna, wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, język polski, historia, chemia, biologia
 • 5 godzin w tygodniu języka niemieckiego i angielskiego
 • współpraca z uczelniami w kraju i za granicą
 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • dobra opinia o Szkole w środowisku, jako najważniejszy powód jej wyboru przez uczniów
 • przyjazna atmosfera pracy-dobre relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami
 • różnorodne formy diagnozowania postępów uczniów
 • dobrze zorganizowany system pomocy pedagogicznej
 • dostosowanie, przez większość nauczycieli, metod pracy do możliwości uczniów zdolnych, jak też tych, którzy mają trudności w nauce
 • coraz lepsze efekty pracy z uczniem zdolnym
 • wysoka ocena i bardzo duże zaufanie rodziców do wychowawcy klasowego
 • praca Rady Pedagogicznej jako dobrze zgranego zespołu
 • bardzo dobra współpraca Szkoły ze środowiskiem

Profile kształcenia:

Przygotowaliśmy dla uczniów profile kształcenia:

 • POLITECHNICZNY

(rozszerzone przedmioty: matematyka, fizyka, certyfikaty językowe)

 • HUMANISTYCZNY

(rozszerzone przedmioty: historia, j. polski, certyfikaty językowe)

 • FARMACEUTYCZNO – MEDYCZNY

(rozszerzone przedmioty: biologia, chemia, certyfikaty językowe)

 • PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNY NOWOŚĆ!!!

(rozszerzone przedmioty: biologia, WOS, certyfikaty językowe)

Profil politechniczny

Fizyka, matematyka to Twoje ulubione dziedziny wiedzy? Więc nie od rzeczy będzie położyć nacisk na rozwijanie kompetencji w naukach ścisłych, by móc kiedyś poczuć się naukowcem czy zwyczajnie działać w tych i pokrewnych im dziedzinach. U nas rozwiniesz się matematycznie, poznasz nieszablonowe metody obliczeń, zgłębisz tajemne obszary królowej nauk. Odkrycia ostatnich lat staną się dla Ciebie odskocznią do budowania swojej przyszłości. Razem z naszymi nauczycielami - pasjonatami nauk ścisłych zrozumiesz, czym jest radość z ich poznawania.

Profil humanistyczny

Nie wiesz czy wybrać klasę humanistyczną, bo przecież "Humaniści nie mają pracy"? Nic bardziej mylnego, są poszukiwani na rynku pracy. Steve Jobs, twórca Apple’a, uważał, że „potrzebni są i inżynierowie, i absolwenci kierunków humanistycznych - że to właśnie mieszanka tych umiejętności daje najlepsze rezultaty”. W klasie humanistycznej najlepiej odnajdą się osoby zainteresowane problematyką historyczną, społeczną, prawną i kulturoznawczą. Swoje zainteresowania rozwiną pasjonaci teatru, kina, muzyki czy dziennikarstwa.

Profil farmaceutyczno-medyczny

Twoje marzenia o medycynie, kosmetologii, ratownictwie medycznym czy stomatologii - w ogóle o naukach związanych ze zdrowiem w tej klasie staną się rzeczywistością. Od pierwszej klasy położymy nacisk na kreatywne zgłębianie nauk biologicznych, w tym anatomii, rozumienie i wykorzystanie chemii. Tego nie znajdziesz gdzie indziej, kameralne grupy, żywy kontakt z przedmiotem badań i dociekań w pracowni biologicznej, wsparcie nauczycieli prowadzących i udział w ciekawych warsztatach i zajęciach poza szkołą. Warto? Warto! Więc zapraszamy.

Profil psychologiczno-pedagogiczny

Interesujesz się tematyką społeczną? Lubisz pomagać innym, umiesz każdego wysłuchać? Może szybko znajdujesz skuteczne i polubowne wyjście z każdej sytuacji? Dołącz do klasy psychologiczno-pedagogicznej w naszym liceum! Klasa ta wprowadza w zagadnienia psychologii, pedagogiki i socjologii. Możesz pomyśleć o swojej przyszłości zarówno na uniwersytecie jak i po edukacji policealnej (zawód: psycholog, pedagog, pracownik socjalny).

Nowoczesne metody i indywidualne wsparcie

Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który:

 • Zna historię miasta i regionu oraz dziedzictwo kulturowe Europy i świata. 
 • Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej wyższej uczelni. 
 • Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji. 
 • Umie samodzielnie i krytycznie myśleć. 
 • Potrafi odróżniać dobro od zła oraz oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom. 
 • Zdobył umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania inicjatywy. 
 • Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy. 
 • Umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy. 
 • Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją osobowość. 
 • Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny. 
 • Zna siebie, umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony. 
 • Jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrych obyczajów. 
 • Dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym

Organizacja roku szkolnego w ELO

Uczniowie ELO w Zgorzelcu aktywne biorą udział w życiu szkoły. Często inicjują różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia. Włączają w swoje działania młodszych kolegów i koleżanki, wspierają również przedszkolaków. Poprzez udziały w warsztatach i programach uczniowie wdrażają się do aktywnej nauki i samodoskonalenia, kształtują swoje umiejętności interpersonalne, społeczne, systemowe, i poznawcze.

Statut Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu jest szkołą niepubliczną działająca od 2017 r. Społeczność Szkoły realizuje zadania Statutowe, zadania wynikające z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, w oparciu o :

 • diagnozę potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • wybór najważniejszych celów Szkoły wynikających z badań diagnostycznych;
 • ustalenie przyczyn problemów i sformułowanie odpowiednich zadań służących ich rozwiązaniu;
 • budowę planu pracy Szkoły opracowanego w oparciu o cele priorytetowe.

Szkoła stwarza uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego, społecznego i obywatelskiego poprzez działania mające na celu umożliwienie rozwoju uzdolnień, zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych, udzielanie pomocy w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i rozwój umiejętności.