Szukaj
Close this search box.

Strona główna  →  Europejskie Liceum Ogólnokształcące → Projekty

Projekty

Europejskie Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w realizacji projektów międzynarodowych o zasięgu europejskim. Projekty mają za zadanie poszerzać horyzonty uczniów liceum i wspierać ogólny proces dydaktyczny.

Uczniowie  liceum biorą aktywny udział w projektach realizowanych w ramach Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży ( PNWM) i ERASMUS+, gdzie kluczowym partnerem są szkoły niemieckie z DPFA-Regenbogen-Gymnasium-Chemnitz i DPFA-Schulen Zwickau.

ERASMUS+

https://erasmusplus.org.pl/
Europejskie Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w realizacji projektów międzynarodowych o zasięgu europejskim. Projekty mają za zdanie poszerzać horyzonty uczniów liceum i wspierać ogólny proces dydaktyczny. Uczniowie  liceum biorą aktywny udział w projektach realizowanych w ramach Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży ( PNWM) i ERASMUS+, gdzie kluczowym partnerem są szkoły niemieckie z DPFA-Regenbogen-Gymnasium-Chemnitz i DPFA-Schulen Zwickau.

PNWM

https://pnwm.org/

„Zachować Pamięć” – to projekt, którego celem jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości.

W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu „Zachować pamięć” młodzież zajmuje się politycznym i społecznym kontekstem powstania narodowego socjalizmu, szczególnie od momentu przejęcia władzy przez Hitlera w 1933 roku, pogłębia swoją wiedzę dotyczącą Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej oraz poznaje historię odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i Niemczech.

Projekty historyczne

„Bohater On” – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.


„Szkoła pamięta” – to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.


„Akcja żonkile” – 19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile do której każdego roku przystępuje nasze liceum.

Projekty społeczne

„Zwolnieni z teorii” – to ogólnopolska olimpiada projektów społecznych, w której uczniowie ze szkół w całej Polsce mają możliwość przeprowadzenia własnego projektu społecznego na rzecz lokalnej społeczności. W naszej szkole odbył się już jeden taki projekt „Better Together – Razem Raźniej”, który w postaci reklamy społecznej zachęcał młodych ludzi do pracy w grupie oraz zadbania o swoje własne pasje i zainteresowania.

 

„Liga Sprawiedliwości” – zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom możliwość wzięcia udziału w świetnej rozgrywce polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn.

 

„Liga Niezwykłych Umysłów” – jest programem, który dostarcza wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznej  i ciekawej nauki informatyki oraz programowania. To projekt, w którym biorą udział kierunki politechniczne naszego liceum. Platforma LNU wspiera naukę programowania oraz organizuje konkursy. Jednym z nich była np. Misja „Zielony Ład – aby żyło nam się lepiej”, w której nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce tworząc misję programistyczną na temat ekologii i zrównoważonego rolnictwa.