Strona główna  →  Sprawy organizacyjne  → Aktualności →  Wpis

Hej, zobacz co u nas!

Zapraszamy Cię  do naszego świata. Witaj w naszym przedszkolu, klasach I-III, szkole podstawowej i liceum. Naszą misją jest edukacja, która z łatwością poprowadzi młodego człowieka do mądrego życia. Pewnie zastanawiasz się w jaki sposób?
Poprzez:

 • rozbudzanie ciekawość świata,
 • kastomizacje i personalizacje procesu nauczania,
 • rozwijanie pasji,
 • kształcenie kompetencji miękkich,
 • dostrzegania problemów i ich rozwiązywania,
 • rozbudzanie szacunku, tolerancji, zrozumienia i akceptacji,
 • odkrywanie talentów i ich uskrzydlanie,
 • życzliwą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa, które goszczą u nas każdego dnia.

Dlaczego warto z nami być?
Dysponujemy:

 • kadrą, której nie brakuje pomysłów na atrakcyjne prowadzenie zajęć,
 • szeroką i nowoczesną  bazą dydaktyczną,
 • przestrzennymi, słonecznymi gabinetami,
 • gabinetem sensorycznym,
 • salą baletową i teatralną,
 • dwiema dużymi salami gimnastycznymi,
 • kuchnią uczniowską,
 • gabinetami komputerowymi,
 • ogrodem sensorycznym,
 • tabletami dla każdego ucznia,
 • laboratorium chemicznym,
 • klasami wyposażonymi w tablice interaktywne,
 • zaplecze z magicznym dywanem,
 • placem zabaw,
 • terenem rekreacyjnym z dala od zgiełku ulic i spalin.

Możesz nam zaufać – jesteśmy 16 lat na rynku.
Pracując od 6:30- do 17:30

 • Osiągamy wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych ( egzamin ósmoklasisty, 100 % zdawalności matur)
 • Współpracujemy z siostrzaną Szkołą Regenbogen w  Görlitz i Przedszkolem St.Franziskus w Ostritz, Wyższą Szkołą w Görlitz i Uniwersytetem w Zielonej Górze
 • Nauczamy j. niemieckiego i j. angielskiego 4 razy w tygodniu
 • W przedszkolu już od najmłodszej grupy nauka języków odbywa się codziennie
 • Przygotowujemy do certyfikatów językowych od A do C
 • Pracujemy aktywnymi i nowoczesnymi metodami nauczania
 • Realizujemy różnorodne projekty międzynarodowe
 • Organizujemy kolonie i obozy dla naszych uczniów z naszą kadrą w czasie wakacji i ferii zimowych
 • Uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych , proekologicznych, prozdrowotnych, ogólnopolskich programach profilaktycznych

Nasi uczniowie:

 • są współorganizatorami szkolnego życia
 • czują się ważni i potrzebni
 • odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości
 • pielęgnują swoją indywidualność
 • kształtują własną ścieżkę edukacji
 • zdobywają różnorodne nagrody, są stypendystami Prezesa Rady Ministrów

Nasze czesne:

 • Przedszkole – 550zł
 • Szkoła podstawowa – kl. 1- 6: 550zł, kl. 7-8: 580zł

Nowi uczniowie w kl. 1-6: 700zł, kl. 7-8: 750zł

 • Liceum – 490zł oraz 600

Nowi uczniowie – 750zł

 • 20% zniżki na drugie dziecko
 • na trzecie i kolejne dziecko ustalenia indywidualne
 • opłata inicjacyjna, to kwota odpowiadająca miesięcznej opłacie czesnego wdanym etapie edukacyjnym

Tęcza, to coś więcej niż Szkoła!
Kontakt:
ul. Bohaterów II Armii WP 16
59-900 Zgorzelec
Tel: +48 75 64 60 620
e-mail:szkolatecza@dpfa-europrymus.pl
strona internetowa: https://www.szkoly-tecza.pl