Szukaj
Close this search box.

Strona główna  →  Sprawy organizacyjne  → Aktualności →  Wpis

Warsztaty cd.

"Zachować Pamięć" to projekt Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), który ma na celu umożliwienie młodzieży z Polski i Niemiec (oraz ewentualnie kraju trzeciego) wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. Poznawana historia stanowi dla młodzieży jednocześnie punkt wyjścia do pogłębionych rozważań na temat problemów występujących we współczesnym świecie, takich jak łamanie praw człowieka, wykluczenie, ksenofobia czy przejawy dyskryminacji. Dzisiejszy dzień spędziliśmy w Berlinie, najpierw udaliśmy się do Instytutu Pileckiego, tam podczas wspólnych warsztatów młodzież zastanawiała się nad przyczynami, skutkami oraz możliwościami zapobiegania zjawiskom powodujących wykluczenie społeczne. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat holocaustu. Wieczorem odbyło się wspólne ognisko