Strona główna  →  Sprawy organizacyjne  → Aktualności →  Wpis

Warsztaty – Kim jest lider grupy?

Pod koniec maja reprezentacja uczniów naszego Liceum ponownie uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Fundację Dom Pokoju. Tym razem facylitatorki rozmawiały z młodzieżą o tym, kim jest lider grupy, jakie powinien mieć cechy i za co odpowiada.